12 Nguyên Tắc Thiết Kế Đồ Họa – Bí quyết của một thiết kế đỉnh cao

Nguyên tắc thiết kế “cơ bản” nào vẫn còn tranh luận, nhưng nắm vững và áp dụng 12 nguyên tắc sau là chìa khóa cho mọi dự án thiết kế thành công.